Folkrörelser och demokrati​ - en lärresurs

Under 1800-talets andra hälft växer starka rörelser fram som kämpar för ett samhälle med större frihet och jämlikhet, medborgerliga rättigheter och drägliga levnadsförhållanden.

Nya grupper gör sig hörda i samhället. Deras röster finns bevarade i arkiven: i diskussionerna, i breven och på affischerna som ropar ut tidens budskap om förändring.

Folk i rörelse lyfter fram arkivdokument ur föreningsarkiven, dokument som på olika vis speglar demokratins framväxt i Sverige fram till det demokratiska genombrottet runt 1920.

1850 kunde man bli landsförvisad för sina åsikter
1921 kunde både kvinnor och män rösta i riksdagsval för första gången
1922 genomfördes den första folkomröstningen

 

Välkommen till en rörlig tid!

Politiska rörelser 
Rösträtt, ideologier och partier

Nykterhetsrörelsen 
Kamp för nykterhet och människovärde

Arbetarrörelsen 
Enighet ger styrka

Väckelsen 
En andlig rörelse i opposition

Människorna 
Möt några av alla dessa människor i rörelse


 

Tio skäl till varför kvinnan ska ha rösträtt
Allmän och lika rösträtt är en självklarhet i Sverige idag. Kanske tycker vi också att män och kvinnor har samma förmåga att fatta politiska beslut?

Flygbladet visar hur man 1913 argumenterade i den hårda kampen om kvinnans rättigheter. 
Mer om kvinnliga rösträttsrörelsen!

På andra sidan klotet för guds skull
Att sprida sin tro till "de andra", "hedningarna", är det att utöva sin religionsfrihet eller är det ett övergrepp och en del av den västerländska imperialismen?

Studera bilder av missionärerna och deras målgrupper och läs om missionens olika sidor.
Mer om missionen!

Röster 
Lärarröster om att använda arkivmaterial i undervisningen.

Arbetssätt till dokumenten
Hitta bra saker snabbt! 

Om "Folk i rörelse"  
Så får dokumenten på Folk i rörelse användas

Om föreningsarkiven 
Hitta ditt närmaste föreningsarkiv.


Frihet, jämlikhet, frihetsgudinnor
Läs mer och se fanor, affischer och flygblad med arbetarrörelsens budskap!


I nykterhetslogen
Inför denna församling avläggs det högtidliga nykterhetslöftet. Läs mer om löftet och brottet!


Sveriges första folkomröstning
Vem fick rösta 1922? Vad gällde frågan? 
Dokument kring förbudsomröstningen.
Rätten att bilda en förening...
...har inte alltid varit självklar. Flygbladet från 1906 förklarar kortfattat vad som hänt vid en sultitfabrik när arbetarna ville ha en fackförening, hur arbetsgivaren hanterade detta och hur arbetarna i sin tur tog strid.

Läs mer om konflikten om föreningsrätten här!

"Käre Gud hjelp oss att få små friförsamlingar.”
Pehr Norén föddes i Hälsingland 1837. När han dog 1883 hade han varit med om att utöka religionsfriheten i Sverige. Pehr Noréns dagbok berättar om kampen mot den maktfullkomliga statskyrkan och glädjen över gemenskapen i den fria församlingen. 
Läs mer om Pehr Norén!


Hur gick det i valet 1917?