Röd fana med rösträttsbudskap, tillverkad omkring år 1900.
Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle socialdemokratiska arbetarekommun
 

Allmän och lika - dokument kring rösträttskampen 

Protesterna mot rösträttssystemet kom främst från arbetarrörelsen och grupper som kallade sig liberala eller frisinnade. På 1890-talet bildades "rösträtts och kommunalföreningar" över hela Sverige samordnade av Sveriges rösträttsförbund.  De här dokumenten är hämtade ur den tidiga rösträttsrörelsen, både den liberala och den socialistiska!

Studera t ex rösträttsförbundets flygblad från 1895. Hur såg det systemet ut 1895 och vad var det man tyckte var fel med det?
Hur resonerar man vid Uppsala rösträttsförenings första möte 1891?
Vad kan folk i allmänhet ha tyckt om rösträtt och att få inflytande över politiken? Ett exempel finns i brevet från P Pettersson i Bergvik. Vilka erfarenheter har han av rösträttsarbetet?  

DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

 

Katekes för den rösträttslöse - Frågor och svar rörande den allmänna rösträtten
Broschyr utgiven av Sverige Rösträttsförbund 1895. Rösträttsförbundet besvarar bland annat frågan "Hvad erfordras för att hos oss ega politisk rösträtt?"

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, bibliotekssamlingen

 
 

Det gamla och det nya systemet. Reformen 1907 - 1909
Flygblad utgivet av Socialdemokratiska arbetarepartiet inför kommunal och landstingsvalen 1910. Bilden åskådliggör vad som hänt i och med att rösträttssystemet förändrats. Texten handlar om borttagandet av den 5000-gradiga skalan och vad det innebar för arbetarbefolkningen.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävleborgs distrikt av socialdemokratiska arbetarepartiet, vol F2:1

 

Det bildas en rösträttsförening i Uppsala
Protokoll vid första mötet för Uppsala rösträttsförening på Norrlands nation 12/4 1891. Det något märkliga språket i protokollet beror på att sekreteraren var förespråkare av "nystavning", vilket innebär att han skriver som det låter.

Källa: Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Uppsala rösträttsförening, vol A1:1

  
 

"Detta med allvar sagt" P Pettersson skriver till rösträttsförbundet
Brev från P Pettersson i Bergvik till sekreteraren för Gefleborgs läns rösträttsförbund 8/7 1895. Brevet är svar på en fråga om att ta emot en rösträttstalare för ett föredrag på platsen.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gefleborgs läns rösträttsförbund, vol A1:1