Två porträtt av Anton Nilson. Det högra togs i samband med att han arresterades för bombattentatet mot fartyget Amalthea 1908. 
Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Anton Nilsons personarkiv

Anton Nilson - ungsocialist och attentatsman

Anton Nilson föddes 1887 och växte upp på landet i trakterna av Hässleholm. Efter avslutad folkskola flyttade Anton till Malmö och 1908 blev han medlem av Malmö norra ungsocialistiska klubb.

Natten mellan den 11 och 12 juli 1908 placerade Anton en bomb ombord på fartyget Amaltea i Malmö hamn. Syftet var att skrämma iväg de engelska strejkbrytarna som var inlogerade på fartyget. I explosionen dödades en engelsman och flera skadades. Några dagar senare arresterades Anton Nilson och hans ungsocialistiska vänner Algot Rosberg och Alfred Stern. Nilson och Rosberg dömdes till döden och Stern till livstids straffarbete. Straffen ändrades så småningom, och efter en stark folklig opinion världen över släpptes Anton fri 1917.

Efter frikännandet tog Anton flygcertifikat vid Enoch Thulins Flygskola i Ljungbyhed. 1918 reste han till Ryssland och blev krigsflygare i Röda armén. Anton var politiskt aktiv ända fram till sin död 1989.

Anton Nilson skriver i sin självbiografi att han aldrig haft avsikten att döda någon, men att handlingen var nödvändig. De som kämpade för Amaltheamännens frigivning menade att vissa brott är nödvändiga för att samhället ska förändras. Vad tycker du?

DOKUMENT ATT LADDA NER           pdf-dokument       avskrift finns

 

Den första rapporten om attentatet
Extrablad för Landskronaposten 12/7 1908 som rapporterar om nattens händelser.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Anton Nilsons personarkiv

 

"Bombkastningen börjar"
Tidningar över hela landet nåddes av nyheten om Amaltheadådet. Här rapporterar Gefleposten den 13/7 1908. Vilken åsikt har Gefleposten om det som hänt?

Källa: Gefleposten 13/7 1908

 

Amalthea dagen efter
Så här såg fartyget ut efter attentatet.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Anton Nilsons personarkiv

 

En hälsning från femhundra arbetare i Garpenberg
Telegram ställt till Anton Nilsson på länsfängelset i Härnösand 1915.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Anton Nilsons personarkiv

Varför bör Amaltheamännen benådas?
Cirkulär1913 från Amaltheakommittén som arbetade för frigivningen av Nilson, Rosberg och Stern som dömdes efter Amaltheadådet. Cirkulärer resonerar kring samhällets utveckling och betydelsen av att bryta mot lagar.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Anton Nilsons personarkiv