Fana för Grundläggeriarbetarefackföreningen i Stockholm.
Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, fansamlingen.

Arbetarrörelsens budskap i ord och bild

Socialismens budskap spreds över landet med hjälp av resetalare, flygblad, broschyrer och bilder. 1890 firades för första gången en gemensam demonstrationsdag, den första maj, på en mängd platser i Europa och USA. I demonstrationstågen gick fackföreningar och andra arbetarorganisationer med sina fanor och standar och visade omvärlden att arbetarklassen var organiserad.

De här dokumenten visar i ord och bild vad den tidiga arbetarrörelsen kämpade för.

Vilket var budskapet vid förstamajdemonstrationerna och hur förmedlades det? Analysera text, färg och symboler.
Vad ville det socialdemokratiska partiet? Studera partiprogrammet!
Vad säger dokumenten om arbetarrörelsens syn på det svenska samhället vid den här tiden?

DOKUMENT ATT LADDA NER     pdf-dokument        avskrift finns 

 

Fana för Hamnbyggnadsfackföreningen i Halmstad
Fanorna är fyllda av symboler. Vad betyder kvinnofiguren, jordklotet och de andra detaljerna? Varför har man valt den röda färgen?

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, fansamlingen

Demonstrationsstandar
Standar tillverkat av Gävle socialdemokratiska arbetarekommun, troligen omkring år 1900.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle socialdemokratiska arbetarekommun

 

Program för Normalarbetsdags- och Rösträttsdemonstration i Stockholm 1 maj 1891
Programmet innehållet talordning, resolution om normalarbetsdag och den allmänna rösträtten samt demonstrationssånger.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm, Förstamajsamlingen, vol 1

 

Män och kvinnor upp till samling! Affisch för majdemonstration 1909
Affischen uppmanar till att demonstrera i Storvik söndagen den 2 maj 1909 och berättar också vilket budskap demonstationståget ska föra fram.

Källa: Arkiv Gävleborg, affischsamlingen

Arbetarna tåga ut i valkampen
Affisch från valet 1911, det första då merparten av de svenska männen fått rösträtt. I demonstrationståget bär de deltagare som går först på lappar med socialdemokraternas budskap.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, affischsamlingen

 

Socialdemokraternas allmänna grundsatser och politiska program från 1897
Det första program det socialdemokratiska partiet lät trycka. Vad har hänt med de olika programpunkterna under årens lopp?

Källa: Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun, vol F3b:1