Ett dokument som visar...

Ett enda dokument kan säga väldigt mycket om en tid och ett fenomen i samhället. Demonstrationsaffischen berättar om socialismens idéer, fotografiet om missionärernas kläder och protokollet om tankar och attityder och språk i en annan tid. Ett enda dokument kan inte svara på alla frågor, men väcka desto fler...

Här har vi listat några favoritdokument som är bra exempel på företeelser, händelser, tankesätt och annat.

Ungdom under svarta fanor
Anarkism, ungsocialism och kommunism blev många ungdomars politik under det tidiga 1900-talet. Varför dök de här idéerna upp? Och vad kom idéerna att leda till i många länder?

Källa: Dalarnas Folkrörelsearkiv, Borlänge ungsocialistiska klubb

DOKUMENT ATT LADDA NER    avskrift finns   pdf-dokument

Vem hade rösträtt 1895?
Det vet man ju att inte alla fick rösta. Men hur såg reglerna ut egentligen? Broschyren från Sveriges rösträttsförbund beskriver vem som har kommunal respektive politisk rösträtt, dvs till riksdagens andra kammare.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, bibliotekssamlingen

Tankar om äktenskapet 1890
Ska ett förhållande vara baserat på kärlek, ägodelar eller vänskap? Är det ett riktigt äktenskap om det är förmedlat av en äktenskapsbyrå? Inte helt inaktuella frågor tas upp på detta möte där man också diskuterar dans, fattigdom och lycka.

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Diskussionsföreningen Tyst, Rödön, vol 1

 

Arbetsmarknadskonflikten i ett nötskal
Flygbladet speglar både själva konflikten i Norrköpings hamn 1907, hur viktig solidariteten inom arbetarrörelsen var och hur strejkbryteriet hotade att förstöra den. Eller stärka den?

Källa: Norrköpings föreningsarkiv, Norrköpings hamn- och stuvierarbetarfackförening, vol E1:1

 
 

Hur gick ett baptistiskt dop till på 1880-talet?
Det baptistiska dopet är ett bra exempel på vilken stark kraft väckelsen var. Vuxendopet var utmanande mot kyrkan, men kanske var det ännu svårare att vägra låta prästen döpa sina barn. Protokollet från 1882 innehåller en fin skildring av ett friluftsdop i en sjö i Hälsingland. Gustaf Cederströms målning "Baptisterna" blir en illustration.

Källa: Arkiv Gävleborg, Bergsjö andra baptistförsamling, vol A1:1

 

Källa: Svenska baptistsamfundet

 

Vad innebar det att gå med i en godtemplarloge? Och vem var det som gick med?
Vad lovar man i en nykterhetsorden? Medlemmarna i IOGT logen 223 Hudiksvall fick skriva under en förbindelse i denna journal. Här ser man också namn och yrke på de första medlemmarna och om de brutit mot förbindelsen.

Källa: Arkiv Gävleborg, IOGT logen 223 Hudiksvall, vol D1:1

Europas karta under första världskriget
I högerns valpropaganda från 1917 försvarar man sin politik under regeringstiden sedan 1914. Samtidigt som bilden ger en glimt från det politiska spelet i Sverige visar den krigsläget och nationsbildningarna i Europa innan freden förändrar gränserna.

Källa: Arkiv Gävleborg, Moderata samlingspartiet, vol L1:1


Radikal och konservativ
I det tidiga 1900-talet var konflikten stark mellan höger och vänster. 1917 skapas det socialdemokratiska vänsterpartiet som senare blev Sveriges kommunistiska parti. Allmänna valmansförbundet (senare Moderaterna) hade då varit ett parti sedan 1904. De två dokumenten visar på ett bra sätt hur en konservativ politik och en radikal socialitisk politik skilde sig åt.
Programmet från 1919 och flygbladet från 1918 målar upp två olika bilder av det svenska samhället. Hur skiljer sig bilderna åt? Hur vill de båda åstadkomma förändring i samhället? Hur ställer sig de båda partierna till frågan om privat ägande? Strejker? Hur ska Sverige styras? Vad är viktigast: individen eller kollektivet? Kan du säga något om de som skrivit texterna? Vilken position har de i det svenska samhället?

Källa: Arkiv Gävleborg, Moderata samlingspartiet i Gävle, vol F1:1

Källa: Söderhamns socialdemokratiska arbetarekommun, vol L1:1