Familjen Ahlstrand - missionärer i Kina

Den 14 september 1898 reste 20-åriga Ruth von Malmborg till Kina. Efter 43 dagar nådde hon Shanghai. Där väntade Gustaf Ahlstrand som Ruth mött två år tidigare då han besökt Marbäck i Småland som resepredikant. Ruth genomgick då även hon missionsskolan i Örebro och nu skulle de båda verka som missionärer för Svenska alliansmissionen i Kina.

1901 föddes sonen Georg i Shanghai, dit föräldrarna tvingats fly p g a Boxarupproret som vände sig mot den västerländska exploateringen av landet . Ett par år senare föddes dottern Natalia, som bara blev fyra månader gammal. 1911 utbröt en ny revolution som innebar slutet för kejsardynastierna i Kina. Staden Sian i norra Kina där Georg Ahlstrand gick på en internatskola för missionärsbarn attackerades. Skolan plundrades och brändes och föreståndarens fru, läraren och sex barn, däribland Georg dödades.

Ruth och Gustaf stannade i Kina till 1945. Gustaf dog på vägen till Sverige, men Ruth levde till 1962 då hon begravdes hemma i Marbäck iklädd sin kinesiska dräkt.

Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Svenska alliansmissionen i Jönköping

DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

 

Ett missionärshem i Kina
Familjen Ahlstrand i sitt hem eller möjligen på besök i ett annat missionärshem 1904.

Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Svenska alliansmissionen i Jönköping

 
 

Svenskar i Kina
Missionärer för Svenska alliansmissionen i Kina. Stående till höger är Gustaf Ahlstrand.

Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Svenska alliansmissionen i Jönköping

 

"En liten martyr" Berättelsen om Georg Ahlstrands korta liv
Ruth Ahlstrands berättelse om sonen Georg som dog när skolan för missionärsbarn i staden Sian blev överfallen 1911. Skriften gavs ut första gången 1912.

Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Svenska alliansmissionen i Jönköping