De boende utanför Fjällgård. Huset ritades av artisten, missionären och "lappvännen" Folke Hoving i fornnordisk stil. Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samer

Fjällgård - ålderdomshemmet för samer

1908 invigde Kvinnliga missionsarbetarna (KMA) ett ålderdomshem för samer i Undersåker i västra Jämtland. Fjällgård var ett resultat av den mission som bedrevs i Sverige för att kristna den samiska befolkningen, men det var också ett försök att hjälpa en folkgrupp som for illa i en förändringens tid. 
KMA startades i Stockholm 1894 och det var många i välbeställda kretsar som stödde verksamheten. Det fanns vid sekelskiftet 1900 ett stort intresse för samerna som betraktades som "exotiska" och "ursprungliga".

I tidningsklippen kan man läsa om bildandet av och bakgrunden till Fjällgård. Hur beskrivs samernas situation och deras framtid? Varför startar man Fjällgård?
Vilka var det som bodde på Fjällgård? Hur mådde de fysiskt och hur mådde de i själen enligt anteckningarna?
Vilken inställning har missionärerna till sin "målgrupp"?

DOKUMENT ATT LADDA NER      pdf-dokument       avskrift finns

 

"Läser för de gamla" Fotografi från Fjällgård 1917
Fotografi från verksamheten på Fjällgård, ålderdomshem för samer i Undersåker i västra Jämtland.

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samer, fotografi nr 504

 

Öppettider och förhållningorder för besökande på Fjällgård
Informationsblad om öppettider och hur besökande skulle bete sig. Styrelsen beslutade trycka och sätta upp detta blad på pensionat i trakten 1913. Varför var det nödvändigt med ett sådant anslag?

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samer, vol E1:2

 

Tidningsklipp om Fjällgård
Ur Nils Hovings klippbok märkt "Lappmissionen". Här kan man läsa om starten av och bakgrunden till Fjällgård. Hur ser man på den samiska befolkningen och deras framtid i artiklarna?

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samer, vol F9:4

 

Anteckningar om de gamla på Fjällgård
Boken "De gamla på fjällgård" innehåller persondata och anteckningar om varje person som bott på Fjällgård. Dessa sidor handlar om de tre första som flyttade in.

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samer, vol F7:1