Frälsningssoldaten Gunhild Andersson

Gunhild Andersson föddes 1899 i Gävle. Hennes föräldrar drev ett nykterhetscafé, Centralcaféet, och var medlemmar av baptistförsamlingen. Uppväxten beskriver Gunhild som religiöst präglad och ljus.

1914 blev Gunhild rekryt hos Frälsningsarmén och vid årsskiftet 1914 - 1915 antogs hon som soldat. Snart avancerade hon till kårkadett och 1918 fördes hon ur soldatrullan i Gävle för att åka till Frälsningsarméns krigsskola i Stockholm. Som färdig löjtnant placerade hon hos ett par olika kårer i Sverige, men hon hade sedan länge siktet inställt på att bli missionär.

I maj 1921 avreste Gunhild från Göteborg till London tillsammans med sju andra svenska officerare, bland annat kapten Ivar Dimberg. I London utbildades missionärer från hela Europa inför sin missionsgärning, bland annat i språk. På hösten gick resan vidare från Hull till Bombay på skeppet Calypso, som förde med sig endast frälsningsofficerare.

1922 gifte sig "Gullan" och Ivar Dimberg på Rajabad settlement i Bareilly i norra Indien. De kom att stanna i Indien till början av 50-talet då Ivar blev sjuklig. Gunhild Dimberg dog 1984.

 Ett ungdomsporträtt av Gunhild, troligen från 1917. Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle Frälsningsarmés arkiv
DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

 

Kårkadetterna i Gävle frälsningsarmé 1916 - 1917
Gruppbild av Gunhild och de andra kårkadetterna i Gävle om kring år 1916 - 1917. I mitten av nedersta raden sitter Gunhild intill rotesergeanten Anna Hedman.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle Frälsningsarmés arkiv

 

Gunhild, Svea och Nanny
Foto av de tre kamraterna och kårkadetterna Gunhild Andersson, Svea Emmanuelsson och Nanny Strand omkring 1917. Alla tre hittar man i rullan över kårkadetter samt på gruppbilden.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle Frälsningsarmés arkiv

Soldatpasset
Som soldat i Frälsningsarmén fick man ett pass utfärdat varje år. I passet framgår vad det innebär att vara frälst och att vara frälsningssoldat. Vem har det här passet tillhört?

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle Frälsningsarmé vol F1:4

 

Kårkadetternas rote i Gävlefrälsningarmés roterulla 1917
Ur Gävle frälsningsarmés roterulla 1917. Här ser man namn, yrke, adress m m för de som hörde till kårkadetternas rote detta år.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle Frälsningsarmé, vol D1:16

Gunhild berättar om sitt liv 1921
Saxat ur Frälsningsarméns tidskrift Stridsropet i maj 1921, där de avresande missionärerna visas och där var och en får berätta om sitt liv. Gunhild berättar om sin uppväxt och om hur beslutet att åka till Indien kom till henne. Här finns även framsidan av ett Stridsrop från 1911 som föreställer en soldat på väg till krigsskolan.

Källa: Stridsropet 29 juli 1911, Stridsropet 28 maj 1921

Gunhild avseglar från England
Bilder ur Stridsropet då fartyget Calypso avseglar från Hull 1921. Hulls borgmästare skakar hand med missionärer klädda i "indiska" kläder. Bakom honom skymtar troligen Gunhild Andersson.

Källa: Stridsropet 12/11 1921

Med Calypso till Indien - resebrev från missionärsfartyget
Ur Stridsropet 21 januari 1922, där kapten Ivar Palmér och adjutant Augusta Broström skriver om en del av resan, mellan Port Said och Bombay, samt om mottagandet och de första intrycken av Indien.

Källa: Stridsropet 21 januari 1922