Medlemmarna i Kristianstad baptistförsamling utanför sitt kapell. Källa: Skånes Arkivförbund, Kristianstad baptistförsamling, K1:1

I församlingen - välkomnad och utesluten

Att gå in i en frikyrkoförsamling innebar att man lämnade sitt gamla liv och vände ryggen åt "världen". Inom församlingen fanns både gemenskap och kontroll. De här dokumenten handlar om människor i olika församlingar, men även om några som försvinner ur rullorna.

Vem var med? Medlemsmatrikeln visar exempel på könsfördelning och yrken, men också orsaker till att man lämnar församlingen.
Vem hade rätt att yttra sig på mötet? Ett exempel finns i Viby baptistförsamling.
Vad kunde orsaka uteslutning ur församlingen? Studera protokollet från baptistförsamlingen i Gnarp.

DOKUMENT ATT LADDA NER     pdf-dokument       avskrift finns 

 

"Böra qwinnor deltaga i Röstning...?"
Det allra första protokollet för Wiby sockens baptistförsamling 1857. Bland annat bestämmer man huruvida kvinnor ska få vara med och besluta över församlingens angelägenheter samt om man ska bygga ett eget hus.

Källa: Arkivcentrum Örebro län, Viby baptistförsamling, vol A1:1

 
 

Uteslutna ur baptistförsamlingen
Protokoll vid möte med Gnarps baptistförsamling 25 mars 1888 där sex personer utesluts ur församlingen av olika orsaker.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gnarps baptistförsamling, vol A1:1

  
 

Medlemmar i Gävle metodistförsamling 1880
Matrikelsidorna visar 45 av Gävle metodistförsamlings medlemmar år 1880. Namn, yrke, inträdesdatum och orsaker till att man lämnat församlingen anges.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle metodistförsamling

 

Betelkapellet i Kristianstad
Så här kunde en frikyrkobyggnad se ut. Kristianstad baptistförsamling invigde sitt kapell den 15 oktobet 1893. 

Källa: Skånes Arkivförbund, Kristianstad baptistförsamling, vol K1:1

 

Interiörbild av Betelkapellet i Kristianstad
Bilden visar en del av Betelkapellet dekorerat inför ett jubileum

Källa: Skånes Arkivförbund, Kristianstad baptistförsamling, vol K1:1