Människorna - om folket i rörelse

Hundratusentals människor engagerades i föreningar och folkrörelser. Föreningslivet gjorde att en allt större del av befolkningen fick en röst i samhället, om det så var en röst i ett politiskt val, att man yttrade sig i talarstolen, skrev i tidningen eller att man sa sin åsikt i den lilla studiecirkeln.

De allra flesta av oss glöms bort med tiden, alla hamnar inte i historieböckerna. Likadant är det med de flesta män och kvinnor som var delaktiga i folkrörelserna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Några är kända än idag, men det stora flertalet är anonyma.

Många kan vi fortfarande möta i arkiven. De finns kvar på fotografier, i brev, protokoll och i medlemsförteckningarna.

Det var människorna och deras tankar och handlingar som fick saker att hända och samhället att förändras. Här möter du några av dem.

 Från handelsbiträde i Gävle till missionär i Indien. Gunhild gjorde en resa på många sätt. Källa: Arkiv Gävleborg

Läs mer och ladda ner dokument!

Anton Nilson
Ungsocialist

Gunhild Andersson
Frälsningssoldat 

 

Vilhelm Sköld
Godtemplare

 

Familjen Ahlstrand
Kinamissionärer

 

Pehr Norén
Torpare och religiös ledare