Missionen i Kongo, Indien, Kina och Jämtland

Frikyrkorna sände ut missionärer till alla världens hörn där det fanns "hedniska folkslag". Målet var att sprida guds budskap och omvända människor till den rätta tron. Missionärerna byggde kyrkor, men startade också skolor och barnhem. Kontrasten mellan de västerländska missionärerna och lokalbefolkningen i Kongo, Kina eller Indien var stor på många sätt. Dokumenten skildrar missionärer i arbete på fyra olika missionfält, varav ett fanns inom Sveriges gränser.

Vilket förhållande verkar missionärerna ha till den kultur där de arbetar? Hur ser missionärerna ut? Hur framställs "lokalbefolkningen"?
Även i berättelsen om ”den lille martyren” Georg Ahlstrand och i missionären Hanna Jansson rapport från Kongo kan man reflektera över hur missionärerna och de missionen är riktad till ser på varandra.

 Missionärer för Svenska alliansmissionen i Kina. Stående till höger är Gustaf Ahlstrand, pappa till Georg Ahlstrand. Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Svenska alliansmissionen i Jönköping
DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

 

Missionärer på bybesök i Kongo
Svenska missionsförbundets missionär Hanna Jansson med kollega besöker en by i Kongo omkring 1908.

Källa: Arkiv Gävleborg, Hanna Janssons personarkiv

 
 

Josephine Pettersson i Indien
Josephine Pettersson med indiska kollegor på trappan till Svenska alliansmissionens skola i Nandurbar 1916.

Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Svenska alliansmissionen i Jönköping

 

"Läser för de gamla" Fotografi från Fjällgård 1917
Fotografi från Kvinnliga missionsarbetarnas ålderdomshem för samer i Undersåker i västra Jämtland.

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Fjällgård, KMAs ålderdomshem för samer, fotografi nr 504

 

"En liten martyr" Berättelsen om Georg Ahlstrands korta liv
Ruth Ahlstrands berättelse om sonen Georg som dog när skolan för missionärsbarn i staden Sian blev överfallen 1911. Skriften gavs ut första gången 1912.

Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Svenska alliansmissionen i Jönköping

 

Arbetet bland kvinnorna
Hanna Jansson, missionär för Svenska missionsförbundet rapporterar hem 1917,  särskilt om det arbete som bedrivs bland flickor och kvinnor. Rapporten speglar hur Hanna ser på kvinnors situation i Kongo, men hur kan lokalbefolkningen ha sett på Hanna och hennes kollegor?

Källa: Arkiv Gävleborg, Hanna Janssons personarkiv

  
Våra tio blodsvittnen i N. Kina
Redogörelse  i Helgelseförbundets tiskrift "Trons segrar" år 1900 för 10 av förbundets missionärer som mördats detta år. Man berättar om personernas liv och frälsning och deras väg till att bli missionärer. Vad var det som hände i Kina vid den här tiden som orsakade dessa människors död?

Källa: Arkivcentrum Örebro, Helgelseförbundets tidskrift "Trons segrar" 1900

Söndagsskolbarnens hednamission
Insamlingsbössa. Pengarna som bekostade resor, uppehälle och byggandet av kyrkor och skolor kom från församlingarna på hemmaplan. Missionen bars upp av insamlade medel på församlingsmöten, syföreningarnas auktioner och även kollekt och insamlingar i söndagsskolan.

Källa: Arkiv Gävleborgs föremålssamling