Sveriges första folkomröstning

Den 27 augusti 1922 genomfördes Sveriges första folkomröstning. Rådgivande folkomröstningar infördes som en del av den politiska reformen 1919 – 1921 som gav män och kvinnor lika rösträtt till riksdagsvalen. Omröstningen handlade om alkoholpolitiken. ”Önskar Ni ett rusdrycksförbud?” var frågan. Här finns exempel både från ”JA”-sidan och ”NEJ”-sidan.

Vem hade rätt att rösta i detta val?
Vilka argument för respektive sida fram?
Hur gick det i omröstningen? Hur röstade män och kvinnor? Fanns det regionala skillnader?
Hur ser vi idag på att förbjuda t ex alkohol och droger?
Vilka folkomröstningar har genomförts i Sverige sedan dess?

Söndagsskolestandar som användes vid Förbudsomröstningen 1922

Källa: Arkiv Gävleborg, Alfta missionsförsamlings söndagsskola

   
   
DOKUMENT ATT LADDA NER pdf-dokument avskrift finns

Vem har rösträtt vid folkomröstningen den 27 aug 1922?
Artikel i IOGTs tidning "Reformatorn" som redogör för rösträttsreglerna inför folkomröstningen den 27/8 1922

Källa: "Reformatorn" Nr 34 23/8 1922

"Därför röstar vi nej!"
Affisch av Alfred Proessdorf från folkomröstningen om alkoholförbud 1922, utgiven av propagandacentralen N.E.J. Göteborg

Källa: Arkiv Gävleborgs samling av affischer från förbudsomröstningen

Spritfloden dränker hem och familjelycka
Affisch från förbudsomröstningen 1922, utgiven av Förbudsvännernas rikskommitté

Källa: Arkiv Gävleborgs samling av affischer från förbudsomröstningen

"Tänk på dessa följder av förbudet"
Flygblad utgivet till Förbudsomröstningen 1922. Här listas ett antal skäl till att det inte ska införas ett alkoholförbud.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Förbudskongressen, samtliga handlingar 1922 - 1924

"Är det möjligt..." flygblad utgivet av Kvinnornas förbudsbyrå
Broschyren redogör för vilka följder alkoholen har i samhället och varför just kvinnorna bör rösta för ett alkoholförbud.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Kvinnornas förbudskommitté, Folkomröstningen i Landskrona 1921 - 1922

Slutresultat av folkomröstningen
Statistisk över resultatet från Förbudsomröstningen, uppdelat i län samt mäns och kvinnors röster. Ur Nya Folkets röst 1922

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Kvinnornas förbudskommitté, Folkomröstningen i Landskrona 1921 - 1922