Om Folk i rörelse

Folk i rörelse är en webbplats där vi samlat arkivdokument från Sveriges föreningsarkiv. Urvalet är gjort med tanke på gymnasieskolan, men är givetvis öppet att använda för såväl allmänt intresserade som studiecirklar och andra lärandemiljöer.

Arkivmaterialet som tillgängliggörs på Folk i rörelse får användas inom skolan och för privat bruk. För övrig användning kontaktas respektive arkivinstitution som förvarar dokumentet. Allt textinnehåll ägs av utgivaren.

Som utgivare av Folk i rörelse står föreningsarkivens samorganisation Folkrörelsernas Arkivförbund (FA). Sidan togs ursprungligen fram inom det Nationella uppdraget i arkivpedagogik som tillsattes genom ett riksdagsbeslut 2006 och som samordnades av Skånes Arkivförbund under åren 2006 – 2008.

Folk i rörelse producerades av Arkiv Gävleborg på uppdrag av Skånes Arkivförbund under 2008. Arbetet drivs vidare av en redaktionskommitté som du når via adressen kontakt@folkirorelse.se.