Om föreningsarkiven

Arkivmaterial om vår förenings- och folkrörelsehistoria förvaras på såväl rikstäckande som regionala och lokala arkiv över hela Sverige. Urvalet på Folk i rörelse är hämtade från ett 20-tal olika institutioner från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

Du kan vara ganska säker på att liknande dokument som du hittar här på Folk i rörelse-sidan finns även på ditt närmaste föreningsarkiv. Här hittar du arkivmaterial som speglar den lokala folkrörelsehistorien. De flesta föreningsarkiv tar emot studiebesök och ibland finns ett särskilt utbud som vänder sig till skolans värld.

Kombinera de digitala exemplen på Folk i rörelse med att titta på ”riktiga” dokument vid ett arkivbesök! Hitta ditt närmaste föreningsarkiv på länksidan här.

 

Gymnasieelever besöker Skånes Arkivförbund