Politiska rörelser - rösträtt, ideologier och partier

Möjligheten för människor att styra och påverka genom politiken är viktig i en demokrati. I Sverige är idag allmänna val, folkomröstningar och politiska partier en självklar del av samhället. Men egentligen är det en ganska ny idé, att folk i allmänhet ska ha att göra med styrandet av landet.

När man på 1860-talet gjorde om Sveriges riksdag från ståndsriksdag till tvåkammarriksdag, infördes direkta val till den andra kammaren. I dessa val var kvinnorna helt uteslutna och för männen ställdes det krav på en viss årsinkomst eller förmögenhet. Det betydde i praktiken att bara några få procent av befolkningen fick rösta eller väljas in i riksdagen.

Under 1800-talets slut växte kritiken mot systemet. Arbetarrörelsen tog upp rösträtten på sitt program och 1891 grundades Sveriges rösträttsförbund.1902 startade Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt sin verksamhet.

  
Frånö socialdemokratiska kvinnoklubb tillverkar ett rösträttsstandar. Källa: Föreningsarkivet i Västernorrland

Samtidigt växer politiska partier fram som tävlar om den långsamt växande skara människor som får rösta. Politisk propaganda och valrörelser blir en del av samhället.

1907 – 1909 beslutades om en rösträttsreform som innebar att de flesta män fick rösträtt. 1919 – 1921 fattas så de viktiga beslut som inför allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor samt rådgivande folkomröstningar. Vid 1921 års riksdagsval hade drygt 50% av befolkningen rätt att rösta. Då fanns också fem partier att välja på. Sverige är på god väg att bli en demokrati.

 

 

Läs mer och ladda ner dokument!

Allmän och lika -
dokument kring rösträttskampen

Kvinnans medborgarrätt -
en namninsamling

 

Politiska partier -
budskap i ord och bild

Kvinnan i politiken -
för och emot

 Sveriges första folkomröstning