Politiska partier - budskap i ord och bild

1889 grundas det första rikstäckande partiet i Sverige. I valet 1921 fanns fem partier att välja på och antalet människor som fick rösta hade mångdubblats. När fler får rösta måste partierna göra reklam för sig. Det gällde att föra fram sina idéer på ett levande sätt, med hjälp av bild och text, men också att måla upp en negativ bild av den politiska motståndaren.

Här får partierna komma till tals genom valmaterial från riksdagsvalen 1911, 1914, 1917 och 1921. Här finns också exempel på partiprogram.

Vilka politiska frågor är viktiga under den här perioden?
Hur ställde sig de olika partierna till t ex kvinnlig rösträtt, alkoholpolitik, försvar och skola?
Hur skiljer man sig åt och vilka likheter finns?


Försvaret främst var högerns valbeteckning vid ett av riksdagsvalen 1914.
Källa: Arkiv Gävleborg, affischsamlingen

DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

 

"Just så går det till när vägen banas för socialismen" Flygblad valet 1911
I riksdagsvalet 1911 fanns tre ganska jämnstarka partier. Flygbladet handlar om två av dem och är utgivet av det tredje. På det viset speglas alla tre partiernas politik och hur de förhåller sig till varandra. Men vad kan man lita på i ett politiskt flygblad?

Källa: Arkivcentrum Örebro, Folkpartiet liberalerna Örebro län, vol. E1:1

 
 

"Betrakta Europas karta! Är detta vanstyre?"
Det här dokumentet visar hur Europas karta såg ut 1917, mitt under första världskriget. Men det är också propaganda för högern till riksdagsvalet samma år.

Källa: Arkiv Gävleborg, Moderata samlingspartiet Gävle, vol L1:1

 

Bondeförbundets  och frisinnade landsföreningens valprogram 1917    
Valprogrammet är inklistrat i en klippbok om valet 1917, vilket var det första riksdagsval där Bondeförbundet deltog. Här berättar partiet om sina idéer, bl a om den kvinnliga rösträtten, skatter och försvar. Även ett utdrag ur de frisinnade (liberalernas) valprogram samma år.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gästriklands frisinnande valkretsförbund vol F1:1

 

Socialdemokraternas allmänna grundsatser och politiska program från 1897
Det första program socialdemokratiska partiet lät trycka. Vad har hänt med de olika programpunkterna under årens lopp?

Källa: Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Uppsala socialdemokratiska arbetarekommun, vol F3b:1

"Den svenska högern vill..."
Allmänna valmansförbundets program 1919 beskriver vad partiet "är" och punktar upp sitt program. En fin beskrivning av konservatism och vad ett konservativt parti vill.

Källa: Arkiv Gävleborg, Moderata samlingspartiet i Gävle, vol F1:1
"Fram för den socialistiska republiken!"
I detta flygblad från 1918 manar Sveriges mest radikala socialistiska grupp närapå till revolution. Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, Socialdemokratiska ungdomsförbundet och Sveriges Arbetare- och soldatförbund står bakom texten.

Källa: Arkiv Gävleborg, Söderhamns socialdemokratiska arbetarekommun, vol L1:1
 

"Rösta med kommunisterna!" 
Flygblad från riksdagsvalet 1921 där det nybildade kommunistpartiet angriper sina fiender.

Källa: Dalarnas Folkrörelsearkiv, Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Borlänge

Valkartan efter valet 1917
Kartan visar partiernas mandat i riksdagens andra kammare, som valdes vid direkta val vart tredje år. Mandatfördelningen speglar 1917 års valresultat inför valet 1920. Varje valkrets har märkts ut med de partier som representeras med en ledamot i riksdagen.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gästriklands frisinnade valmansförbund vol F1:2