På fartyget Amalthea bodde engelska arbetare som var strejkbrytare i Malmö hamn 1908. Så här såg det ut dagen efter att en bomb placerats ombord och en engelsman blivit dödad.
Källa: Arbetarrörelsens arkiv i
Landskrona , Anton Nilsons personarkiv

Solidaritet och strejkbrytare

Strejken, att lägga ner arbetet, var fackföreningens starkaste vapen. Men arbetsgivarna ville hålla verksamheten igång och många människor var i desperat behov av arbete. Ibland kunde arbetskraft hämtas från helt andra delar av landet, eller till och med utomlands. Strejkbryteri sågs som ett grovt brott mot solidariteten. De här dokumenten skildrar hur fackföreningarna försökte komma till rätta med strejkbryteriet.

Studera flygbladen och "dödsannonsen" för att se hur fackföreningarna försöker avskräcka från strejkbryteri.
Vilka öknamn och egenskaper ger man strejkbrytarna?
Hur man rent handgripligen tog itu med strejkbrytare kan man se i John Nilssons berättelse om intermezzot i Vinbräcka 1908.
Vilka var dessa strejkbrytare och vad kan det ha funnits för skäl till att de gick emot fackföreningarna?

DOKUMENT ATT LADDA NER      pdf-dokument       avskrift finns

Strejkbrytarna i Malmö hamn "Hur bomben fördes in i landet"
Framsidan av skämttidningen "Karbasen" från 18 juli 1908. Teckningen visar ankomsten av engelska strejkbrytare till Malmö hamn 1908 och hur folk, såväl arbetare som bolagsdirektörer och polis, reagerar.

Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Anton Nilsons personarkiv

 

"Arbetare landet runt!" Flygblad utgivet av Norrköpings Hamn- och stuveriarbetarefackförening 1907
Flygbladet är riktat till Sveriges arbetarklass och berättar kortfattat om läget i Norrköpings hamn 1907 och speglar problemet med strejkbrytare, bland annat engelska sådana.

Källa: Norrköpings föreningsarkiv, Norrköpings hamn- och stuvierarbetarfackförening, vol E1:1

 

"Hedersmän vid Norrköpings hamn"
Lista över strejkbrytare i hanmnkonflikten i Norrköping 1907. Listan ger detaljerad information över personerna och namnen omges av en svart ram.

Källa: Norrköpings föreningsarkiv, Norrköpings hamn- och stuvierarbetarfackförening, vol E1:1

 

"Please to read!"
Flygblad på engelska utgivet av "the striking unionmen" i Norrköping 1907.

Källa: Norrköpings föreningsarkiv, Norrköpings hamn- och stuvierarbetarfackförening, vol F1:1

 

John Nilsson och stenarbetarna i Vinbräcka
Fotografi av John Nilsson och hans arbetskamrater vid hamnen i Hjälmedal omkring 1905. John Nilsson själv är markerad med ett kryss på bilden.

Källa: Bohusläns föreningsarkiv, Svenska Stenindustriarbetareförbundets avd. 16, Hjälmedal, Ö 1:1

 

Stenkastning bland stenarbetarna - John Nilsson berättar om intermezzot i Vinbräcka 1908
Ur en berättelse nedtecknad av John Nilsson ca 1953 - 1954 i samband med en insamling av stenhuggarminnen. Dottern Maja Nilsson har gjort avskriften på skrivmaskin. Den här delen av texten berättar om vad som händer när det anländer strejkbrytare till hamnen för att lasta sten.

Källa: Bohusläns föreningsarkiv, Svenska Stenindustriarbetareförbundets avd. 16, Hjälmedal, Ö 1:1