På det standar som fackföreningen i Mackmyra skaffade sig återges miljön på Mackmyra sulfitfabrik. Källa: Arkiv Gävleborg, Pappersindustriarbetareförbundet avd 152, Mackmyra  

Strid om föreningsrätten -  Mackmyra 1906

Det som brukar kallas den sista striden om rätten att få bilda fackförening utspelades i Mackmyra utanför Gävle 1906. Den 4 mars bildades en facklig grupp på sulfitfabriken, vilken man försökte hålla hemlig för bolagsledningen. När ledningen fick vetskap om att det fanns facklig aktivitet samlade man till ett möte där man varnade för följderna om en förening skulle bildas.

Snart var merparten av arbetarna på fabriken med i fackföreningen. Bolaget svarade med att lockouta arbetarna och meddela att de ca 40 arbetare med familjer som bodde i bolagets bostäder skulle vräkas om de inte flyttade före den 2 april.

Under april månad genomfördes vräkningarna av de 40 familjerna. Konflikten följdes i hela Sverige. Ett halvår senare kunde parterna enas om en uppgörelse där fackföreningen på Mackmyra fick igenom sina krav.

DOKUMENT ATT LADDA NER     pdf-dokument       avskrift finns

Fackföreningen berättar om sin tillkomst
I historiken från 1926 berättar fackföreningen vid Mackmyra om sin dramatiska tillkomst 1906, konflikten och vräkningarna. Man återger också skrivelsen som disponenten ska ha läst på mötet med arbetarna, där de varnas för att bilda en socialistisk fackförening.

Källa: Arkiv Gävleborg, Pappersindustriarbetareförbundet avd 152, Mackmyra, vol F1:1

 

4 vykort från Mackmyra
Arbetarbladet var på plats och fotograferade medan vräkningarna pågick i Mackmyra i april 1906. Bilderna såldes sedan som vykort över hela Sverige. Inkomsterna skulle hjälpa de vräkta familjerna. Hur har Arbetarbladet valt att skildra händelserna i bild och text?

Källa: Arkiv Gävleborg, Pappersindustriarbetareförbundet avd 152, Mackmyra 

 

Se upp för Mackmyravärvarne!
Flygblad utgivet 8 juni 1906 av fackföreningen i Mackmyra. Vad menar man att konflikten handlar om?

Källa: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Mackmyrasamlingen