Strömsbro godtemplares studiecirkelbibliotek omkring 1920. Längst till höger står Carl Löfgren, till vänster om honom Henrietta Norman. Källa: Arkiv Gävleborg, IOGT logen 1948 Strömsbro Framtids studiecirkel

Kunskap är makt - studiecirkeln diskuterar

Nykterhetsrörelsen ville hjälpa människor till ett bättre liv, både genom att befria dem från alkoholens förtryck men också genom bildning. I studiecirkeln och diskussionsklubben övade man sig i debatt och argumentation, det var en slags träning i att säga sin mening. I de protokoll som finns kvar kan vi idag utläsa dåtidens tankar och åsikter.

Vilka värderingar har dessa personer i jämförelse med oss idag?
Hur ser de på manligt och kvinnligt, kärlek, nöjen och moral?
Man kan också fundera över hur mötena gick till.
Vem skrev protokollet, vem var ordförande, hade män och kvinnor olika roller på mötet och i diskussionen?

DOKUMENT ATT LADDA NER     pdf-dokument       avskrift finns

 

Diskussion: Lycka, fattigdom, dans och äktenskap
Protokoll vid diskussionsföreningen Tysts möte i Backen, Jämtland, 18 maj 1890. Bland annat diskuterar man "Hvad är lycka och hur uppnås den?" och "På hvilken basis bör ett verkligt äktenskap byggas?"

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Diskussionsföreningen Tyst, Rödön, vol 1

  
 

Diskussion: "Kvinnans politiska rösträtt" och "Sandviks dansbana"
Protokoll vid möte med IOGT logen Skärgårdsblommans studiecirkel 13/9 1917. Hälften av deltagarna är män och hälften kvinnor.

Källa: Folkrörelsearkivet i Västerbotten, IOGT logen 880 Skärgårdsblomman, vol F7:7

  
 

Diskussion: ”Står kvinnan intellektuellt lägre än mannen?"
Mötesprotokoll från Strömsbro godtemplares studiecirkel 21/11 1921. Ett långt protokoll fört av Carl Löfgren (se bilden från biblioteket) där man i paragraf 5 har en hård debatt om mannen och kvinnan.

Källa: Arkiv Gävleborg, IOGT logen 1948 Strömsbro Framtids studiecirkel och bibliotek, vol: A1:1

 

 

Diskussion: "När kan en yngling anses som man?"
Protokoll från diskussionsövning med föreningen Lek och allvar 5 april 1903. Diskussionen handlar om mannen, men vad är allvar och vad är lek? 

Källa: Föreningsarkivet i Jämtlands län, Ungdomsföreningen Lek och allvar, Ås, vol1