Välkommen till en rörlig tid!

Omkring 120 arkivdokument speglar den tid då det demokratiska samhället växte fram i Sverige. Vi får en inblick i fyra olika mäktiga rörelser som kom att förändra människors liv och samhället i grunden.

Klicka dig vidare in i respektive rörelse och upptäck teman och dokument. Varje tema inleds med korta texter och innehåller en lista med dokument som går att ladda ner.

I dokumentlistan finns en kort presentation av varje dokument, komplett källhänvisning samt möjlighet att öppna dokumentet som en PDF-fil för att kunna använda det på ett bra sätt. I vissa fall finns en avskrift av handskrivna dokument.

Tips om hur du kan använda materialet finns under rubriken "Använda dokumenten"!

 

Politiska rörelser
Rösträtt, ideologier och partier

Nykterhetsrörelsen
Kamp för nykterhet, frihet och människovärde

Arbetarrörelsen
Enighet ger styrka

Väckelsen
En andlig rörelse i opposition

Människorna
Möt några av alla dessa människor i rörelse