Använda Folk i rörelse

Ca 120 arkivdokument, som protokoll, brev, affischer, fotografier och fanor, är länkade till Folk i rörelse. Du hittar dem genom att välja en tematisk ingång under "Teman och dokument" eller "Människorna".

I dokumentlistan finns en kort presentation av varje dokument, komplett källhänvisning samt möjlighet att öppna dokumentet som en PDF-fil för att kunna använda det på ett bra sätt. I vissa fall finns en avskrift av handskrivna dokument.

För att kunna öppna alla dokument och avskrifter behöver du en ny version av Adobe Reader, gärna 9.0 eller senare. Programmet är gratis och kan laddas ner här 

Under "Använda dokumenten" lyfter vi fram enstaka godbitar ur dokumentsamlingen som är lätta att börja med.  Dokument användbara när man arbetar med olika aspekter på källkritik och tolkning tipsar vi om här!

Dokumenten på Folk i rörelse är fria att använda för privat bruk och i skolan. Vill du använda en bild i ett annat sammanhang, kontakta det arkiv som förvarar dokumentet. Det framgår av källhänvisningen!

 

Ett familjeporträtt från 1904. Ruth och Gustaf Ahlstrand sitter i soffan med sin son Georg, tre år gammal. Men var  befinner man sig? Och varför?
Mer om familjen Ahlstrand hittar du under temat Människorna!
 
Källa: Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Svenska alliansmissionen i Jönköping