Landskrona ungsocialistiska klubb. Fotografi vid klubbens 10-årsjubileum 1908. Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona

Ned med tjuvsamhället - möt ungsocialisterna!

Kring år 1900 splittras de socialistiska organisationerna i olika riktningar. Socialdemokraterna ville hellre se reformer och parlamentarisk demokrati än ett blodigt maktövertagande med en revolution. Men revolutionstankarna fanns hos många, inte minst ungdomarna. Ett exempel på detta är den ungsocialistiska rörelsen som leddes av Hinke Bergegren. Hinke uteslöts 1908 ur det socialdemokratiska partiet. I de här dokumenten får vi de "unga argas" syn på samhället under tidigt 1900-tal.

Vad vill man i den ungsocialistiska rörelsen?
Vilka är samhällets problem och vad finns det för lösningar? Studera deras budskap på fanor, affischer och flygblad.

DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument       avskrift finns

 

"Ungdom upp till kamp!" Ungsocialistisk fana
Fana för Borlänge ungsocialistiska klubb, fram- och baksida.

Källa: Dalarnas folkrörelsearkiv, Borlänge ungsocialistiska klubb

 

"Till ungdomen!" från Malmö Socialistiska ungdomsklubb
Flygblad utgivet av Malmö socialistiska ungdomsklubb 1904. Flygbladet inbjuder till medlemskap och förklarar vad den ungsocialistiska rörelsen vill.

Källa: Skånes Arkivförbund, Malmö socialistiska ungdomsklubb

 

Ungsoclialistiska föredrag i Malmberget
Mötesaffisch utgiven av Malmbergets ungsocialistiska klubb inför två föredrag av Birger Svan i Templarlokalen 1911

Källa: Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten

"Död åt militarismen"
Gruppbild från 1910 av Lunds ungsocialistiska centralklubb, bl a med standaret "Död åt militarismen"

Källa: Skånes arkivförbund, Lunds ungsocialistiska centralklubb

 

Ett möte i Helsingborgs ungsocialistiska klubb
Protokoll fört vid Helsingborgs socialistiska ungdomsklubbs möte 9/9 1908, där man bland annat diskuterar "Kvinnofrågan".

Källa: Skånes Arkivförbund, Helsingborgs ungsocialistiska klubb, vol 1