Målningen "Baptisterna" av Gustaf Cederström målad 1886 efter att konstnären själv blivit vittne till dopet en midsommarnatt. Målningen ägs av Svenska Bapistsamfundet och finns på Betelseminariet i Bromma

Väckelsen går fram - berättelser om uppror och frälsning

De som ville bryta sig ur statskyrkan mötte ofta motstånd från staten och kyrkan, men även från samhället i övrigt. Religiös väckelse var något nytt och främmande, som sågs med misstänksamhet. Meningen med den nya församlingen var också att skilja ut sig från resten av världen. De här dokumenten berättar om personer som blir "väckta" eller frälsta och hur omvärlden reagerar.

Vilka reaktioner möter Wilhelm Boström och de andra i Svartviks baptistförsamling under dess tidiga historia?
Vad händer i Arbrå när några personer börjar ha religiösa möten? Vilka är det som reagerar?
Både Wilhelm Boström och protokollet från Gränsfors baptistförsamling berättar om dopet. Vad innebär det för personerna som döps? Kommer deras liv att förändras?
 

DOKUMENT ATT LADDA NER     pdf-dokument       avskrift finns

 

Hånad och beljugen. Wilhelm Boström berättar om sina första år i baptistförsamlingen
Berättelse skriven (och troligen uppläst) till Svartviks baptistförsamlings 70-årsjubileum 1930. Wilhelm Boström berättar bland annat om sitt eget inträde i församlingen, samt om några doptillfällen, t ex två isvattendop och ett massdop.

Källa: Föreningsarkivet i Västernorrland, Svartviks baptistförsamling

   

Läsarsamlingen och horhuset - Pehr Noréns dagbok 18 mars 1871
Torparen och stenhuggaren Pehr Norén i Arbrå, Hälsingland, berättar här i sin dagbok om vad som händer när 4-5 personer i Arbrå börjar träffas för att läsa Guds ord omkring 1850. Han jämför det med när det öppnar en krog i Arbrå runt 1870.

Källa: Arkiv Gävleborg, Pehr Noréns personarkiv

   

 

Tre bekännelser och ett dop i Knoppe 1882
Protokoll vid möte med Gränsfors baptistförsamling i Knoppe 1882, där tre personer lämnar bekännelse. Mötet avslutas med dop av åtta personer i en närliggande sjö.

Källa: Arkiv Gävleborg, Bergsjö andra baptistförsamling, vol A1:1

   

"Vid 18 års ålder besökt af Guds anda"
Protokoll för Älvkarleby baptistförsamling den 21 september 1884 då tre personer bekänner sin tro.

Källa: Arkiv Gävleborg, Älvkarleby baptistförsamling, vol A1:1

   

Våra tio blodsvittnen i N. Kina
Redogörelse  i Helgelseförbundets tiskrift "Trons segrar" år 1900 för 10 av förbundets missionärer som mördats detta år. Man berättar om personernas liv och frälsning och deras väg till att bli missionärer. Vad var det som hände i Kina vid den här tiden som orsakade dessa människors död?

Källa: Arkivcentrum Örebro, Helgelseförbundets tidskrift "Trons segrar" 1900