Vilhelm Sköld - godtemplare och vegetarian

Vilhelm Sköld föddes i Stockholm den 4 juni 1861. Han flyttade som ung man till Sundsvall och sedan till Östersund. Först arbetade han som bokhandelsbiträde och senare som kassör i Jämtlands folkbank.

Vilhelm var en av de första som avlade nykterhetslöftet i Jämtland när Godtemplarorden kom dit 1882. Hans egen loge hette Fostbrödralag. Han kom att bli en av de ledande inom nykterhetsrörelsen i Jämtland och även nationellt, inte minst därför att han startade ett eget förlag som gav ut nykterhetslitteratur.

Men Vilhelm Sköld hade också andra intressen. Han blev ordförande för "Samfundet för ett naturenligt lefnadssätt"  i Östersund, där en radikal vegetarianism var en viktig del. Både Vilhelm och hans hustru Sally sålde också alternativ medicin. Detta gjorde att han 1894 åtalades för kvacksalveri och även dömdes för det.

Vilhelm Sköld dog i lungsot redan 1895. Godtemplarna lät resa en stor minnessten över graven.

DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

 

En av nykterhetsrörelsens banérförare
Vilhelm Sköld porträtteras i ett verk om IOGTs pionjärer

Källa: Nykterhetsrörelsens banérförare häfte 6-7, N J Schedins förlag Stockholm, 1904

 
 

"Bot mot engelska sjukan m m" Pastorskan Hägglöfs universalsmörjelse
Reklam för den produkt som var en av åtalspunkterna när Sköld anklagades för kvacksalveri. Även bruksanvisning.

Källa: Landsarkivet i Östersund

 

"Sveriges Goodtemplare reste stenen"
Vid Godtemplarnas storlogemöte 1896 restes den stora stenen under vilken Vilhelm och Sally Sköld ligger begravda på Norra kyrkogården i Östersund.

 Källa: Foto Föreningsarkivet i Jämtlands län