Porträtt av torparen, stenhuggaren och den religiösa ledaren Pehr Norèn.
Källa: Arkiv Gävleborg, Pehr Noréns personarkiv.

Pehr Norén - torpare och religiös ledare

"För omkring 20 år sedan var det här i Kolldemo några själar, som vaknade ur den svåra tunga dödssömnen hvari då alla lågo. Det var cirka 4 a 5 personer som började gå tillsammans och läsa Guds ord." ur Pehr Noréns dagbok 18 mars 1871

Pehr Norén föddes 1837 i Arbrå i Hälsingland. Han var torpare i Koldemo och arbetade också med stenhuggning och andra bisysslor. Hans första hustru dog 1869 och han gifte sedan om sig.

Omkring år 1860 upplevde han en religiös omvändelse och började träffa andra "väckta" i trakterna runt Arbrå. De ifrågasatte hur prästerna predikade i kyrkan och hur de ledde församlingen i Arbrå. Tanken om att en församling borde bestå bara av sant troende människor, eller "Guds barn" som Pehr Norén uttryckte det, växte sig allt starkare. De bildade en förening som hade religiösa möten där de själva, eller tillresta predikanter, talade och tolkade bibeln och så småningom även delade ut nattvarden.

Snart insåg Pehr Norén och hans bröder och systrar i missionsföreningen att det inte var lönt att försöka förändra statskyrkan. Pehr skriver i sin dagbok: "O vad det är omöjligt att reformera statskyrkan! Nej ut ur henne. Käre Gud hjelp oss att få små friförsamlingar" (12 maj 1878)

Arbrå fria församling bildades 1882 och hade sina möten i det bönhus man byggt 1880. Pehr Norén var församlingens första ordförande. Han dog i maj 1883. 
DOKUMENT ATT LADDA NER pdf-dokument avskrift finns

Läsarsamlingen och horhuset - Pehr Noréns dagbok 18 mars 1871
Pehr Norén berättar om vad som hände när några människor i Arbrå började träffas och studera bibeln runt 1850. Han jämför det med en annan händelse, öppnandet av en krog i Arbrå.

Källa: Arkiv Gävleborg, Pehr Noréns personarkiv

Templet och rövarkulan - Pehr Noréns dagbok 1873
I två dagboksnoteringar ger Pehr Norén sin bild av den svenska statskyrkan och prästerna.

Källa: Arkiv Gävleborg, Pehr Noréns personarkiv

Välsignade stund! - Pehr Noréns dagbok 1878
I de här dagboksnoteringarna från oktober och november 1878 berättar Pehr Norén om olika sammankomster och föredrag i bönhus och hem i Hälsingland. Bland annat att han för första gången tagit nattvarden utan präst. Den P W som nämns i dagboken 3 november är Paul Petter Waldenström, som var en av grundarna till Svenska missionsförbundet.

Källa: Arkiv Gävleborg, Pehr Noréns personarkiv

Arbrå fria församling i bönhuset​
Den församling Pehr Norén var med att grunda möts här i sitt eget bönhus. Texten som skymtar på väggen lyder i sin helhet: "Idag om I hören hans röst så förhärden icke edra hjertan" bilden är från 1880-talet

Källa: Arkiv Gävleborg, Arbrå missionsförsamling