Arbetarrörelsen – enighet ger styrkaDemonstration på första maj i Uppsala 1902. Källa: Folkrörelsearkivet för Uppsala län

1800-talets industrialisering medförde omfattande förändringar av samhället, bland annat växte det fram en stor arbetarklass. Fattigdomen och maktlösheten hos arbetarna ställdes mot en växande rikedom hos några få i industrisamhället. Mot den bakgrunden kommer arbetarrörelsen och socialismen till Sverige omkring 1870.

”Organisation ger styrka” var ett viktigt slagord. Arbetarna skulle bilda fackföreningar och politiska organisationer för att nå sina mål. Det talades om revolution och kamp mot klassförtrycket.

Arbetarrörelsen bemöttes med rädsla och maktmedel från samhällets sida. Nya lagar kom till för att få stopp på strejker och revolutionshot. Arbetarrörelsen blev därför också kampen för rätten att mötas, rätten att demonstrera och rätten att bilda en fackförening.

1889 bildades det socialdemokratiska partiet som Sveriges första politiska parti. Socialdemokratin övergav snabbt revolutionstanken. Om arbetarklassen var välorganiserad och stod upp gemensamt, kunde man ta makten i samhället ändå.

Men tanken på en revolution och en radikalare arbetarrörelse fanns ändå kvar. Ungsocialister och syndikalister dyker upp när vi kommer in på 1900-talet. 1917 splittras det då mäktiga socialdemokratiska partiet och plötsligt finns det både höger- och vänstersocialister, snart nog kommunister, att välja på.

Läs mer och ladda ner dokument!

Arbetarrörelsens budskap i ord och bild

 

Strid om 
föreningsrätten - Mackmyra 1906

 

Solidaritet och strejkbrytare

 

Ungsocialisterna -
Ned med tjuvsamhället!