Kvinnan i politiken - för och emot 

Bör en kvinna vara aktiv i politiken? Den frågan blev aktuell mot slutet av 1800-talet när tanken på kvinnlig rösträtt väcktes. Kvinnans roll på många områden diskuterades, som utbildning, vilka yrken som kunde vara tänkbara och även hur kvinnan tänkte och fungerade. Här hör vi några röster ur arkiven om huruvida kvinnan är lämpad för politiken.

Vilka argument för och emot att kvinnan ska ha politisk rösträtt förs fram?
Vilka attityder till män och kvinnor visar sig i dokumenten?
Har kvinnan några särskilda egenskaper som gör henne mer eller mindre lämplig att hålla på med politiska frågor? Mannen?
Känner man igen några idéer om kvinnlighet och manlighet som används än idag?
 

Frånö socialdemokratiska kvinnoklubb syr ett rösträttsstandar med texten "Vi fordra full medborgarrätt".
Källa: Föreningsarkivet i Västernorrland
DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

 

"För och mot kvinnornas politiska rösträtt"
Klipp ur Nya Dagligt Allehanda 28/5 1913. Här listas 3 argument för och 7 argument mot kvinnlig rösträtt. Vilken är tidningens egen åsikt?

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle FKPR, vol L1:1 

 
 

"Bör qvinnan hafva politisk rösträtt?" Arbetareklubben diskuterar 1886
Gefle arbetareklubb bildades 1885. 28/1 1886 diskuteras frågan om kvinnans rösträtt. En del är för, andra är emot.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gefle arbetareklubb, vol A1:1

  

10 argument för varför kvinnan ska ha rösträtt   
Flygblad utgivet av Landsföreningen för Kvinnans politiska rösträtt i samband med namninsamlingen för kvinnans rösträtt 1913-1914.

 

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle FKPR, vol L1:1 

Kunde en högerkvinna jobba för rösträtten?
Den 23 maj 1917 besöktes Bollnäs moderata kvinnoklubb av en politisk talare som pratade om den kvinnliga rösträtten. Hur ställde sig klubben till frågan? Kan de utomstående, som besökte klubben vid detta möte, ha påverkat?

Källa: Arkiv Gävleborg, Bollnäs moderata kvinnoklubb, vol A1:1
 

Diskussion: "Kvinnans politiska rösträtt" och "Sandviks dansbana"
Protokoll vid möte med IOGT logen Skärgårdsblommans studiecirkel 13/9 1917

Källa: Folkrörelsearkivet i Västerbotten, IOGT logen 880 Skärgårdsblomman, vol F7:7