Kvinnans medborgarrätt - en namninsamling

Allmän rösträtt betydde inte nödvändigtvis kvinnlig rösträtt. Kvinnors medborgarrätt blev en särskild politisk fråga. Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt bildades 1902 och i början av år 1913 fanns 187 lokalavdelningar från Haparanda i norr till Ystad i söder. Då drog man igång en stor namninsamling för att visa att Sveriges kvinnor krävde full medborgarrätt. Mer än 300 000 namnunderskrifter lämnades till Sveriges riksdag 1914.

Här finner du listan man skrev på, exempel på flygblad som användes samt brev från två av alla de kvinnor som deltog i arbetet med namninsamlingen.
Vilka argument använde man sig av för att få kvinnor att skriva på listorna?
Vilka reaktioner mötte rösträttskvinnorna när de samlade in namn?
Fanns det en lokal "FKPR" där du bor?  

Karlstads Förening för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) var en av alla de lokalavdelningar som deltog i namninsamlingen. Det här är föreningens standar.

Källa: Folkrörelsernas arkiv för Värmland, Karlstads FKPR

DOKUMENT ATT LADDA NER    pdf-dokument   avskrift finns

Stöd med ditt namn kravet på full medborgarrätt
Reklamvykort för namninsamlingen 1913 - 1914 som visar hur läget för den kvinnliga rösträtten är i de nordiska länderna 1913.

Källa: Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Märta Buchts privatarkiv, vol 1

 

Namninsamlingslista till stöd för kvinnans medborgarrätt 1913
Namninsamlingslista, fram och baksida. Baksidan redogör för den kvinnliga rösträttens utveckling i Sverige och världen. Alla lokala FKPR i Sverige 1913 räknas upp.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle FKPR, vol L1:1 

10 argument för varför kvinnan ska ha rösträtt   
Flygblad utgivet av Landsföreningen för Kvinnans politiska rösträtt i samband med namninsamlingen för kvinnans rösträtt 1913-1914.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle FKPR, vol L1:1 

   

"Det var riktigt roligt att få sköta listorna" Brev från Johanna Wiberg 1913
Johanna Wiberg, född 1884,var folkskollärarinna i Tröskens folkskola, Årsunda socken, Gästrikland. Brevet skrev hon då hon skulle sända in namnlistorna vid opinionsyttringen för kvinnans medborgarrätt 1913 - 1914.

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävle FKPR, vol A1:1 

  

"Något mera trögarbetat än att söka samla namn..." brev från Ester Taube
Brev från Ester Taube i Neder-Kalix tilll Märta Bucht, ordföranden för Luleå FKPR 29/1 1914 i samband med insändandet av namnlistorna vid opinionsyttringen för kvinnans medborgarrätt 1913 - 1914.

Källa: Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Märta Buchts privatarkiv, vol 1