Vykort utgivet till Förbudsomröstningen 1922. Visar skillnaden mellan ett hem som förtrycks av alkoholen och ett som inte gör det.
Källa: Arbetarrörelsens arkiv i Landskrona, Kvinnornas förbudskommitté, Folkomröstningen i Landskrona 1921 - 1922 

Nykterhetsrörelsens budskap i ord och bild

Kampen mot alkoholen fördes med hjälp av skrifter, föredrag, demonstrationer och inte minst bilder och symboler. På föreningarnas egna fanor och standar trängs slagord, uttrycksfulla bilder och symboler.

Här finner du ett litet axplock av bilder och texter som man använde för att sprida sitt budskap.

Vad har alkoholen för effekt på den enskilda människan och på samhället?
Vilka färger, bilder och symboler används i nykterhetsföreningarnas standar? Vilka symboler används som liknelser för alkoholen och nykterheten?
Hade nykterhetsrörelsen några särskilda målgrupper?  

DOKUMENT ATT LADDA NER                                                                                                                  pdf-dokument        avskrift finns
 

"Medborgare! Vexla icke din aflöning på krogen!"
Flygblad utgivet av Godtemplarna i Norrköping som bjuder in till medlemskap 1898. Det argumenterar på ett enkelt sätt för varför man inte ska dricka alkohol.

Källa: Norrköpings föreningsarkiv, Rydgrenska samlingen

 

IOGT logen 2701 Salberget, Sala gruva
Standar, fram- och baksida. Framsidan illustrerar nykterhetskampen och visar när logen är grundad. Vad har man valt för färg och motiv?

Källa: Arkiv Västmanland, IOGT logen 2701 Salberget

 

IOGT ungdomslogen 942 Vinterny, Arbrå 
Standar, fram- och baksida. Ungdomslogens namn och framsidans vinterlandskap är symboliska. Baksidan har ett kraftfullt budskap både i ord och bild.

Källa: Arkiv Gävleborg, IOGT logen 1669 Arbrå Framtid, ungdomslogen 942 Vinterny

 

IOGT logen 2281 Idog, Luleå
Standar, fram- och baksida. Ett standar som bl a visar mycket religiös symbolik.

Källa: Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, IOGT logen 2281 Idog, Luleå